Balo Han INS xanh sọc trắng phong cách Nhật Bản – SKU: BLL12

260,000 190,000